Samenleving en onderwijs

Bingen heeft gezinnen veel te bieden. Een belangrijk aspect is het scheppen van de juiste omstandigheden, zodat gezinnen hun leven in de stad kunnen inrichten. Het beleid richt zich niet specifiek op individuele gezinnen, maar op het gemiddelde gezin, en bestrijkt alle aspecten van het leven en alle generaties.

Hieronder vallennaast de infrastructuur voor wonen, werken en vrije tijd:

  • Een uitgebreid aanbod aan kinderopvang. In Bingen zijn er tal van mogelijkheden om de zorg van uw kinderen in handen te geven van bevoegde en liefdevolle mensen, van de crèche tot de kleuterschool.
  • Er is tevens een uitgebreid aanbod aan scholen, van lagere scholen en een grote verscheidenheid aan middelbare scholen "waarvan sommige dagscholen" tot de technische hogeschool.
  • Daarnaast zijn voor de jeugd ook de clubs en verenigingen van groot belang.
  • Voor senioren zijn er talrijke voorzieningen, die hen in staat stellen om tot op hoge leeftijd zelfstandig te blijven wonen. Er wordt tevens advies en ondersteuning geboden wat betreft het omgaan met problemen die op late leeftijd kunnen ontstaan.