Hildegarda z Bingenu

Město Hildegardy z Bingenu, významné působiště světců, by chtělo i v dnešní době nabídnout lidem možnost historického setkání s touto významnou abatyší. Kromě rozsáhlé výstavy a "Zahrady sv. Hildegardy" muzea v Bingenu Museum am Strom, provozuje město Bingen také internetový portál "Země sv. Hildegardy".

Hildegard von Bingen

www.landderhildegard.de