Burgerzaken online

Het gemeentebestuur is gevestigd in Burcht Klopp. Daarnaast zijn er andere afdelingen van de gemeente in andere gebouwen.

De medewerkers zien zichzelf als onderdeel van een transparante en moderne organisatie en helpen u graag met alle soorten vragen.


Naast onze informatie in het Duits bieden wij u de volgende informatie over een aantal van onze diensten:

Inschrijven en uitschrijven bij de gemeente

Inschrijven, uitschrijven en doorgeven van verhuizing, binnen 8 dagen na de adreswijziging.

Bureau voor gevonden voorwerpen

Voorwerpen die in de stad zijn gevonden, worden zes maanden bewaard in het Bureau voor gevonden voorwerpen, tenzij de eigenaar er aanspraak op maakt.

Burgerzaken (geboorten, huwelijken en overlijden)

Geboorten en sterfgevallen in de stad dienen te worden geregistreerd bij de burgerlijke stand (Standesamt), waar ook huwelijken worden voltrokken.

Aangezien de vereiste documenten van geval tot geval verschillen, vragen wij per geval om de benodigde gegevens.

Identiteitskaarten en paspoorten

Duitse burgers hebben een identiteitskaart of paspoort nodig om hun identiteit aan te tonen.

Bij het aanvragen van een nieuw document dienen de oude en nieuwe pasfoto's te worden verstrekt. Wanneer u voor de eerste keer een aanvraag doet, is een document vereist waarin de familielijn wordt aangetoond, evenals een pasfoto die geschikt is voor biometrische verwerking.

Economische ondersteuning

Wij bieden diverse diensten aan bedrijven:

  • We adviseren bij het vestigen van een onderneming.
  • We ondersteunen bedrijven die naar Bingen verhuizen, evenals nieuw opgerichte bedrijven.
  • We bieden de nodige locaties op onze bedrijventerreinen en in onze industriegebieden voor bedrijven die naar Bingen verhuizen en voor bestaande bedrijven die willen uitbreiden.
  • De goedkeuringsbesluiten worden snel genomen door onze nauwe samenwerking met gespecialiseerde instanties.