"Od parních lokomotiv a starých jeřábů - průmyslová kultura na Rýnu"

Parní lokomotiva kolem roku 1955 Břeh Rýna v Bingenu, kde se nachází výchozí bod "Turistického okruhu průmyslová kultura v oblasti Rýn-Mohan", byl vždy z hlediska dopravy po této řece nejdůležitějším místem.

Již ve středověku probíhala v přístavu Bingen čilá překládka zboží a bývalý železniční uzel Bingerbrück zanechal po sobě také četné stopy: Tento okruh je dlouhý přibližně 2 km, představí vám práce na řece Rýně, které zde v minulosti probíhaly a také různé pohledy a výhledy z břehů této překrásné řeky.

Nabídka pro skupiny:

Délka: 2 hodiny

Velikost jedné skupiny: max. 30 osob

Cena za skupinu: 75,00 €

Termín: 1. dubna - 31. října

(v německém jazyce)