Museum am Strom

Historické muzeum Museum am Strom – Hildegarda z Bingenu je centrálním místem, kde se dozvíte vše potřebné o historii Bingenu. Toto muzeum společně se sousedním městským archivem shromažďuje, uchovává, prověřuje a předává dále veškeré informace, které se týkají kulturního dědictví tohoto města a regionu.

S přihlédnutím k mezinárodnímu věhlasu a významu města, které se z důvodu jeho výhodné polohy jako brány světového dědictví UNESCO "Střední Porýní" (od roku 2002) stále zvyšují, představuje toto muzeum - kromě všeobecné historie města - především aktivity, které jsou se jménem Bingen spjaty i v nadregionálním významu:


Hildegarda z Bingenu

Největší oddělení je dnes věnováno známe středověké řeholnici, významné teoložce, skladatelce, rádkyni a znalkyni v oblasti přírodních věd. Hlavním cílem je, představit Hildegardu z Bingenu jako skutečnou historickou postavu 12. století. Hlavní pozornost je dále věnována vnímání Hildegardy od období středověku až do současnosti. Muzeum chce takto přispět k pochopení legendárních rysů této osobnosti a poskytnout historický výklad jejího obrazu.

Romantika na řece Rýn a historie Středního Porýní

Přímo na břehu Rýna, na místě, kde se proud vlévá do úzkého, nádherného údolí (Binger Loch) má toto muzeum velice důležitý úkol, jako "Místo přispívající ke světovému dědictví údolí Rýna". S tímto úsekem řeky je bezprostředně spojena tzv. "Romantika na řece Rýn" 19. století; hluboké stopy zde zanechalo malířství a grafika, literatura a hudba, ale také politické zvraty dané epochy a kromě toho, se toto místo stalo významným střediskem moderního turismu. Tento fenomén ve svých různých podobách, tvoří hlavní téma muzejních sbírek, stejně jako více jak 2000letá historie Středního Porýní. Cílem je, zprostředkovat návštěvníkům historické pochopení této jedinečné kulturní krajiny.

Doba starého Říma a lékařství ve starověku

Město Bingen je v Německu považováno za jedno z nejvýznamnějších nalezišť římských památek. Kromě jiných významných objektů muzejních sbírek má celosvětový význam exponát "Bingenské lékařské nástroje", které byly zapůjčeny v roce 1925: Díky 67 chirurgickým nástrojům je takto možné velice dobře zdokumentovat starověkou medicínu.

Budova muzea a její poloha: Průmyslový památník v regionu celosvětového dědictví

Jedinečná je samotná poloha muzea, na březích řeky Rýn, v bezprostřední výšce tzv. „Binger Lochs“. Rýna zde teče v překrásných ohybech a tato známá skalní soutěska vede až do města Koblenz; tato oblast byla v roce 2002 prohlášena za místo celosvětového dědictví UNESCO. Od vchodu muzea padne váš zrak na symbolická místa, která se váží k období "Romantiky na řece Rýn". Mäuseturm, zřícenina hradu Ehrenfels a památník Niederwald. Pouze několik kroků odtud ústí řeka Nahe do Rýna.

Budova muzea ztělesňuje svým památkově chráněným architektonickým ztvárněním z roku 1898 období okouzlení technikou. Bývalá elektrárna se svoji velkou strojovnou, neogotickými okny a smělou stropní konstrukcí vypadá jako "katedrála neomezeného pokroku".

Otevírací doby

15. března až 5. listopadu 2016:

Úterý až neděle 11:00 hod – 17:00 hod

Pondělí je zavřeno (kromě svátků)