Romantika na řece Rýn

V roce 1802 cestovali Clemens Brentano a Achim von Arnim kolem Rýna; obdivovali zdejší hrady a nořili se do světa pověstní rýnského středověku. Tato cesta je považována za hodinu zrození tzv. romantiky na řece Rýn.

Úzké údolí Rýna ztělesňuje jako žádná jiná krajina estetický ideál přelomu 19. století.

Goethe, Lord Byron a také Victor Hugo oslavovali "všeumělecké dílo", skládající se z velkého množství hradů a divoké krajiny, ve které se nacházely stopy dávné mytologie.

Významní malíři, jako např. Turner, cestovali po řece Rýn a své dojmy přetvářeli do dramatických maleb a rytin. V Anglii se prudce zvýšila poptávka po krajinkách řeky Rýn. Četní malíři se přímo u Rýna také usadili.