Nábřeží kultury

Logo KulturuferBřeh řeky Rýn v Bingenu není jen ledajakým místem uprostřed této nádherné krajiny, kde se potkává voda s pevninou - je to rovněž významné historické místo, které tvoří bránu do celosvětového dědictví UNESCO "Horní Střední Porýní".

Přeměnou původního místa se zahradami na kulturní nábřeží Bingenu se změnil celý vzhled tohoto nábřeží, které se stalo díky svým architektonickým, kulturním, stavebním a přírodním atrakcím místem, kde se odehrávají různé kulturní akce, a kde návštěvníci rádi tráví svůj volný čas.

Toto nábřeží je současně místem setkávání, hřištěm, jevištěm pod širým nebem, parkem, muzeem, galerií a místem pro ochutnávky vína.